TOMATADOS

FRUTIKA
OFERTA
Gs. 1.250

UNIDADES

PERITA
OFERTA
Gs. 1.000

UNIDADES

ARCOR
OFERTA
Gs. 4.400

UNIDADES

ARCOR
OFERTA
Gs. 5.500

UNIDADES

ARCOR
OFERTA
Gs. 5.500

UNIDADES

PONTEVEDRA
OFERTA
Gs. 2.800

UNIDADES

HELLMANN'S
OFERTA
Gs. 18.000

UNIDADES

ARCOR
OFERTA
Gs. 5.050

UNIDADES

LA CAMPAGNOLA
OFERTA
Gs. 5.000

UNIDADES

DELICATESSEN
OFERTA
Gs. 18.800

UNIDADES

DELICATESSEN
OFERTA
Gs. 20.400

UNIDADES

FRUTIKA
Gs. 2.700

UNIDADES

FRUTIKA
Gs. 1.850

UNIDADES

FRUTIKA
Gs. 2.700

UNIDADES

NORTE
Gs. 1.950

UNIDADES

PERITA
Gs. 850

UNIDADES

PONTEVEDRA
Gs. 9.000

UNIDADES

BAGGIO
Gs. 4.400

UNIDADES

LA HUERTA
Gs. 2.650

UNIDADES

FRUTIKA
Gs. 2.350

UNIDADES

ARCOR
Gs. 6.800

UNIDADES

ARCOR
Gs. 6.800

UNIDADES

CAROZZI
Gs. 4.900

UNIDADES

CAROZZI
Gs. 4.900

UNIDADES